Advokatska komora Srbije, Dečanska 13/I sprat, 11000 Beograd, Tel.:(+381 11) 32 39 072, fax: (+381 11) 32 32 203, e-mail: komora@sbb.rs, a.k.srbije@gmail.com